แนวคำตอบแบบฝึกหัด

สื่อการสอนการเงินธุรกิจ » แนวคำตอบแบบฝึกหัด

สามารถ Download โดยคลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการ

NameSizeDate
ico02 businessfinance_v1_guideanswer.pdf

บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน

51.25 KB2016-08-12 01:52
ico03 businessfinance_v1_guideanswer.pdf

บทที่ 3 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน

50.21 KB2016-08-12 01:52
ico04 businessfinance_v1_guideanswer.pdf

บทที่ 4 การจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

62.80 KB2016-08-12 01:52
ico05 businessfinance_v1_guideanswer.pdf

บทที่ 5 การจัดการลูกหนี้

52.95 KB2016-08-12 01:52
ico06 businessfinance_v1_guideanswer.pdf

บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงเหลือ

54.62 KB2016-08-12 01:52
ico07 businessfinance_v1_guideanswer.pdf

บทที่ 7 มูลค่าเงินตามเวลา

51.79 KB2016-08-12 01:52
ico08 businessfinance_v1_guideanswer.pdf

บทที่ 8 งบประมาณรายจ่ายลงทุน

53.04 KB2016-08-12 01:52
ico09 businessfinance_v1_guideanswer.pdf

บทที่ 9 การจัดหาเงินทุนระยะยาว

50.62 KB2016-08-12 01:52
ico10 businessfinance_v1_guideanswer.pdf

บทที่ 10 นโยบายเงินปันผล

48.79 KB2016-08-12 01:52
ico11 businessfinance_v1_guideanswer.pdf

บทที่ 11 การควบรวมกิจการ

57.01 KB2016-08-12 01:52

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert