วิดีโอสำหรับบทเรียนบัญชีขั้นต้น

สื่อการสอนการบัญชีขั้นต้น » วิดีโอสำหรับบทเรียนบัญชีขั้นต้น

บทที่ 1 ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี

ฐานะทางการเงินของส่วนบุคคล >> รวยขึ้น จนลง ดูที่ตรงไหน
ดูวิดีโอ
สำหรับหัวข้อแรกๆของบทนี้ยังไม่ได้จัดทำ

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert