บททดสอบ Interactive

สื่อการสอนการบัญชีขั้นต้น » บททดสอบ Interactive

บททดสอบบน Authorware บัญชีขั้นต้น (13 ชุด)

บททดสอบ บัญชีขั้นต้น เป็นไฟล์ที่บีบอัดไว้ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ (การนำไฟล์ที่บีบอัดไปใช้ ) >> คลิกที่นี่

วิธีการใช้บททดสอบบน Authorware
ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ที่ได้จากการคลายการบีบอัด (Unzip)
ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ "Quiz_..." เพื่อทำบททดสอบ
ความหมายของตัวอักษร 2 คู่ท้ายชื่อไฟล์:
th หมายถึง บททดสอบภาษาไทย      en หมายถึง บททดสอบภาษาอังกฤษ
mc หมายถึง บททดสอบแบบปรนัย     te หมายถึง บททดสอบแบบเติมคำ

Thailand Account
..293 BANGKOK BANGKOK 10330 THAILAND
artaphon@thailandaccount.com
artaphon@thailandaccount.com

Accounting Expert